Voltseeker


Voltseeker

Modell VS 300, ett handverktyg för hemma-jobb.

Reagerar med ljud som indikation på växelström, växelspänning. Trådlöst funktion, men kan även anslutas för kontroll.

Robust, väljordad.
Ett instrument för de vanligaste mätningarna i hemmet,
men även ute i fält.
Lättfattliga bildexempel på bulbförpackning.

Användningsormråden :
Bra vid kontroll av säkringar, kolla avbrytare, kontakter,
samt vid kabelbrott.

Kortfattad Svensk Bruksanvisning

Voltseeker
Produkt Artikelnr.
Voltseeker 27300
Tillbaka
Tekniska Data

Lägsta mätområde 25-1500 Volt ~.
Högsta mätområde 1500 ...122.000 Volt ~.
Omgivningstemp 0...40C och ej över 80% rF.
Batterityp 9,0, Volt typ IEC F22 eller MN 1604.
Dimension 232 x 32 x 230mm.
Vikt 140 g (inkl batteri.)
Pris 950 kr.
  Med leveransen följer 1 par mini testkablar.

Startsida
Startsida

Ingeniörsfirma
Torsten Berg

telefon  : 070 4800 412

e-post   : Torsten Berg