Ingeniörsfirma Torsten Berg


  Vi är ett företag i instrumentbranschen,
företaget bildades 1984.

Vår digitala temeraturserie heter TEMPOTERM.
Tempoterm10 F görs inte längre. Men till de, som vill ha hjälp, utför vi: service, reparationer och kalibreringar. Vi kan erbjuda ett annat instrument I stället för Tempoterm 10F. Tempoterm H finns fortfarande kvar.

Gasläcksökare LS2 och LS 780 C är de viktigaste på det programmet.

Övriga instrument finns för luftflöden, anemometrar, pH, termohygrometrar och datalogers.

  Till temperarturinstrumenten finns ett antal temperaturgivare - utformade för bästa lämplighet för respektive mätning.

1. i matlagning
2. i egenkontrollen
3. i livsmedelshantering
4. i fastighetskontroller
5. i industriella kontrollpunkter

Vi utför även :
service, reparationer och kalibreringar.

Ingeniörsfirma Torsten Berg
Missionsvägen 14
167 33 BROMMA

telefon : +4670 4800 412
e-post : Torsten Berg


Startsida


Webmaster Senast uppdaterad 20210609 Copyright © 1999 Ingeniörsfirma Torsten Berg.
www.ingtor.se